Zapytanie ofertowe 1/2023 – wyniki postępowania

Publikacja wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie zapytania ofertowego nr 1/2023

DOTYCZY: zakup systemu informatycznego umożliwiającego obsługę pacjenta oraz tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej dla placówki medycznej

Wdrożenie realizowane jest w ramach grantu Wdrożenie e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00- 00-0074/22) — Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022 , szczegóły i wytyczne na stronie Fundusze Europejskie dla Zdrowia Nabór placówek (zdrowie.gov.pl).

Z wynikami postępowania można zapoznać się tutaj.