Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz

Specjalizacje

Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WNMK SUM

Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego