Konsultacja okulistyczna do celów medycyny pracy

Medycyna pracy, Okulistyka - Koszt usługi

Konsultacja okulistyczna do celów medycyny pracy
90 zł
PRACODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAWARCIA UMOWY
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy każdy pracodawca jest zobowiązany zawrzeć pisemną umowę z podstawową jednostką medycyny pracy dotyczącą sprawowania przez jednostkę profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami (w szczególności przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych).