Chlamydia trachomatis met. PCR (jakościowo)

Ginekologia - Koszt usługi

Chlamydia trachomatis met. PCR (jakościowo)
180 zł