Centrum Medyczne Signum
https://www.signum-katowice.pl/medycyna_pracy/index.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Medycyna pracy

W poradni medycyny pracy w Centrum Medycznym Signum wykonujemy:

Na miejscu codziennie pobierany jest materiał do wymaganych badań laboratoryjnych.

Szanując czas Pacjentów, zapewniamy, że usługi medycyny pacy, łączące niejednokrotnie kilka konsultacji lekarskich (okulistyczną, laryngologiczną, neurologiczną) oraz badań specjalistycznych (EKG, audiometria, pole widzenia i inne) mogą być wykonane w ciągu jednego dnia.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie  (323500035),  za pomocą formularza na stronie internetowej lub osobiście w rejestracji.

Skierowania prosimy przesyłać na adres : medycynapracy@signum-katowice.pl

W poradni medycyny pracy przyjmują: dr n. med. Beata Dąbkowska (posiada uprawnienia do orzekania o zdolności do pracy w polu jonizującym), lek. med. Jolanta Michalska, lek. med. Józef Niegłos, dr n. med. Jarosław Kóska.

Zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy pracodawca zobowiązany jest posiadać pisemną umowę z podmiotem realizującym świadczenia z zakresu medycyny pracy. W sprawie umów prosimy o kontakt z Maciejem Handwerkerem (tel. 608 021 759, e-mail: maciej.handwerker@signumnzoz.pl).

Cennik

Konsultacja lekarza medycyny pracy - 100 zł

Konsultacja okulistyczna medycyny pracy - 40 zł

Konsultacja neurologiczna medycyny pracy - 40 zł

Konsultacja laryngologiczna medycyny pracy - 40 zł

Badanie kierowcy kat. B - 200 zł

Badanie kierowcy zawodowego - 280 zł

Badania do pracy na wysokości - 280 zł

Książeczka sanitarno-epidemiologiczna - 60 zł
*Na badania pracownicze należy zgłaszać się ze skierowaniem od pracodawcy.

Skierowanie na badania lekarskie

Test laryngologiczny