Centrum Medyczne Signum
https://www.signum-katowice.pl/medycyna_pracy/index.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Medycyna pracy

 

W poradni medycyny pracy Centrum Medycznego Signum wykonujemy:

Badania na podstawie umowy z pracodawcą* :
- badania pracownicze (wstępne, okresowe, kontrolne, przy zmianie stanowiska),
-
badania wysokościowe,
- badania uczniów i studentów
- badania kierowców zawodowych

Badania bez wymaganej umowy:
- konsultacje lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
- badania kierowców

Na miejscu od pon-pt pobierany jest materiał do wymaganych badań laboratoryjnych.

Szanując czas Pacjentów, badania staramy się umawiać jednego dnia.

TERMIN BADAŃ USTALANY JEST MAILOWO: medycynapracy@signum-katowice.pl

SKIEROWANIE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ZDRES MAILOWY: medycynapracy@signum-katowice.pl

w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę firmy lub uczelni.

Na badania pracownicze należy zgłaszać się ze skierowaniem od pracodawcy.

W poradni medycyny pracy przyjmują:
-
dr n. med. Beata Dąbkowska (posiada uprawnienia do orzekania o zdolności do pracy w polu jonizującym)
-
lek. med. Jolanta Michalska,
-
lek. med. Józef Niegłos

*PRACODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAWARCIA UMOWY
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy każdy pracodawca jest zobowiązany zawrzeć pisemną umowę z podstawową jednostką medycyny pracy dotyczącą sprawowania przez jednostkę profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami (w szczególności przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych)

W sprawie umów prosimy o kontakt: e-mail medycynapracy@signum-katowice.pl

Prosimy aby w wiadomości zawrzeć informacje:
- Pełna nazwa firmy
- adres firmy
- NIP firmy
- Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy i nr telefonu do kontaktu

 

CENNIK

 

Skierowanie na badania lekarskie

Test laryngologiczny